Ul.Kilińskiego-Białystok

Realizując gruntowną modernizację nawierzchni drogi, założono montaż iluminacji wybranych budynków ul. Kilińskiego. Na wniosek projektanta zredukowano moc opraw oświetlenia ulicznego tak, aby klimat ulicy nawiązywał do epoki, w której powstała.

Niestety nie udało się ograniczyć rozsyłu opraw, co dodatkowo zwiększyłoby kontrast między iluminowanymi budynkami a resztą ulicy. Ograniczenie mocy opraw ulicznych pozwoliło uzyskać widoczny efekt przy zastosowaniu niskowatażowych opraw gruntowych oraz wąskostrumieniowych projektorów akcentowych.

Zastosowano tutaj ceramiczne źródła metalhalogenkowe najnowszej generacji o ciepłobiałej barwie, charakteryzujące się szczególną stabilnością utrzymania koloru.

UWAGA:wszystkie zastosowane oprawy mogą zostać wyposażone w matryce LED, oczywiście, jeśli technologia LED odpowie na uwarunkowania tego obiektu.

Zdjęcia:B.T.H. TECHNOLIGHT/Zakaz kopiowania, rozpowszechniania i publikacji bez zgody Autora.